Điều khoản sử dụng

Cảm ơn bạn đã ghé thăm thammyvien.org. Đây là những điều khoản và điều kiện của chúng tôi để sử dụng trang web và áp dụng bất cứ khi nào bạn truy cập trang web trên bất kỳ thiết bị nào. Bằng cách sử dụng trang web, bạn được coi là đã chấp nhận các điều kiện này.

Đăng ký 

Bạn có thể đọc các bài viết và truy cập nhiều khu vực trang web của chúng tôi mà không cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin cá nhân nào. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân khi bạn yêu cầu đăng ký để nhận thông báo qua email hoặc đăng ký để lưu các phần nội dung vào khu vực được bảo vệ bằng mật khẩu.

Bằng cách hoàn thành mẫu đăng ký ban đầu và bằng cách nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn, bạn sẽ được coi là đã chấp nhận các điều khoản và điều kiện này. Ngoài ra, bằng cách đăng ký bất kỳ dịch vụ email nào của chúng tôi, bạn được coi là đã chấp nhận các điều khoản và điều kiện này. Nếu bạn đăng ký với thammyvien.org, bạn nên đọc chính sách bảo mật của chúng tôi .

Khi bạn đăng ký tài khoản trực tuyến, bạn đang đăng ký với tư cách là người dùng cá nhân của thammyvien.org. Để biết thêm thông tin, xem chính sách bảo mật của chúng tôi .

Sử dụng tài liệu xuất hiện trên trang web của chúng tôi

Để thực hiện tầm nhìn của TMV, chúng tôi hoan nghênh người dùng của thammyvien.org tải xuống, học hỏi và chia sẻ nội dung miễn phí của chúng tôi cho các mục đích tìm hiểu, được xuất bản trên mạng thammyvien.org, cho dù bản quyền của Tổ chức Y tế hoặc bên thứ ba. Điều này không bao gồm việc sử dụng thương mại các tài liệu của chúng tôi.

Từ chối trách nhiệm pháp lý

Mọi biện pháp phòng ngừa đã được Tổ chức Y tế thực hiện để đảm bảo rằng nội dung của trang web này là chính xác, đúng pháp lý và đạo đức.

Mặc dù tất cả các nỗ lực hợp lý đã được thực hiện để đảm bảo tính chính xác của nội dung, không có trách nhiệm nào có thể xảy ra đối với bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào, Tổ chức Y tế cũng không thể chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với nội dung của các trang web được liên kết với trang web của chúng tôi.