Chính sách bảo mật

Quyền riêng tư của bạn trên Internet là vô cùng quan trọng đối với chúng tôi. Tuyên bố về quyền riêng tư này mô tả chính sách của chúng tôi liên quan đến việc thu thập và chia sẻ thông tin của khách truy cập thông qua trang web THAMMYVIEN.ORG.

I. Thông tin chúng tôi thu thập

1. Sử dụng trang web bình thường

Bạn có thể duyệt trang web THAMMYVIEN.ORG mà không cho chúng tôi biết bạn là ai hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào về bản thân bạn. Thông tin duy nhất chúng tôi thu thập trong quá trình duyệt chung là từ nhật ký máy chủ tiêu chuẩn. Chúng bao gồm địa chỉ IP (Giao thức Internet), tên miền, loại trình duyệt, hệ điều hành và thông tin như trang web giới thiệu bạn với chúng tôi, các tệp bạn tải xuống, các trang bạn truy cập và ngày / giờ của các lượt truy cập đó.

2. Thu thập thông tin cá nhân

Nếu bạn đăng ký nhận bản tin từ THAMMYVIEN.ORG, yêu cầu thông tin, cung cấp phản hồi, tham gia nhóm thảo luận hoặc tham gia danh sách gửi thư điện tử, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân như Tên, địa chỉ bưu điện và địa chỉ E-mail của bạn.

Thông tin này chỉ được thu thập với sự cho phép của bạn và được lưu trong các cơ sở dữ liệu và danh sách gửi thư của chúng tôi. Việc đăng ký hoặc cung cấp thông tin cá nhân sẽ đặt cookie *. Bằng cách đặt cookie này, chúng tôi sẽ ghi nhớ chi tiết của bạn vào lần tiếp theo bạn truy cập, do đó bạn không phải nhập lại thông tin. Điều này giúp chúng tôi cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.

Tham gia các nhóm thảo luận điện tử có nghĩa là những người tham gia nhóm thảo luận khác (bao gồm cả nhân viên không thuộc TMV) sẽ thấy thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp. Đối với các nhóm thảo luận mở, thông tin này sẽ được công khai.

II. Chúng tôi làm gì với thông tin đã thu thập?

Thông tin được thu thập trong quá trình duyệt chung của tên miền THAMMYVIEN.ORG được sử dụng để phân tích xu hướng, việc sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện tính hữu ích của trang web. Nó không được kết nối với bất kỳ thông tin cá nhân.

Thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn đã cung cấp để:

  • Liên lạc với bạn – để trả lời một truy vấn hoặc đề xuất và gửi thư bản tin, tài liệu,… cho bạn;
  • Xác nhận đăng ký của bạn trên trang web;
  • Giúp bạn nhanh chóng tìm thấy thông tin phù hợp với bạn dựa trên sở thích của bạn và giúp chúng tôi tạo nội dung trang web phù hợp nhất với bạn;
  • Phân tích thống kê.

III. Nếu tôi không muốn cung cấp thông tin cá nhân thì sao?

Cung cấp thông tin cá nhân trên trang web của chúng tôi là tùy chọn. Nếu bạn chọn không cung cấp thông tin cá nhân, bạn vẫn có thể duyệt và sử dụng trang web của chúng tôi như bình thường, nhưng bạn sẽ không thể thực hiện một số hành động nhất định như đăng ký bản tin.

IV. Từ chối và thay đổi thông tin của bạn

Bất cứ lúc nào, bạn có thể hủy hoặc sửa đổi thông tin của mình bằng cách quay lại trang web nơi bạn cung cấp thông tin lần đầu tiên và liên hệ với chúng tôi.

V. Bảo vệ

Chúng tôi không bán hoặc chia sẻ bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào được tình nguyện trên trang web của TMV.ORG cho bất kỳ bên thứ ba nào. Bất kỳ thông tin nào được cung cấp cho chúng tôi bởi người dùng đều được bảo mật và bảo mật tối đa và sẽ không được sử dụng theo những cách khác như được quy định trong chính sách bảo mật này, hoặc trong bất kỳ chính sách cụ thể nào của trang web, hoặc theo cách bạn đã đồng ý. TMV sử dụng một loạt các công nghệ và biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin được duy trì trên hệ thống của chúng tôi khỏi bị mất, lạm dụng, truy cập hoặc tiết lộ trái phép, thay đổi hoặc phá hủy.

Tất cả nhân viên của chúng tôi có quyền truy cập và có liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân, có nghĩa vụ tôn trọng tính bảo mật của các vấn đề kinh doanh chính thức, bao gồm cả dữ liệu cá nhân.

Trang web THAMMYVIEN.ORG chứa các liên kết đến các trang web bên ngoài, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các thông lệ về quyền riêng tư hoặc nội dung của các trang web đó.

VI. Lưu ý đặc biệt cho phụ huynh

Trang web bạn đang truy cập là một trong những trang dành cho đối tượng chung và không dành cho trẻ em sử dụng. Để biết thêm thông tin về thực tiễn bảo mật trực tuyến của chúng tôi cho các trang web của trẻ em, hãy tham khảo thông báo về quyền riêng tư tại trang web dành cho trẻ em mà bạn quan tâm.

VII. Thay đổi chính sách bảo mật này

Chính sách quyền riêng tư này có thể được thay đổi bởi chúng tôi. Chính sách bảo mật đã sửa đổi sẽ được đăng lên trang này để bạn biết về thông tin chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng và trong những trường hợp chúng tôi có thể tiết lộ.

Chính sách bảo mật này đã được sửa đổi vào ngày 10 tháng 7 năm 2019